Universitetets konststudiesamling flyttar ut

Den 31 mars 2017 stänger Uppsala universitets konstsamlingar sin utställning i museet på plan 3. Samarbetet med universitetet fortsätter men under andra former.

4 april 2017